koleksi frasa menarik

Pembentukan ayat Tanya:

 

Tema perpaduan :

 

Tema kemajuan negara

 

 

 

tema : peranan kerajaan

Tema : masyarakat

 

 

 

Tema : semangat kejiranan

 

Tema : generasi muda

 

Tema: kekeluargaan

 

Media massa

 

Kempen :

 

Semangat Patriotisme

 

Tema sekolah

 

Tema : Alam sekitar

 

 

Tema Kesihatan :

 

 

Tema usaha langkah

 

Teknologi Maklumat:

Labels: ,