Gaya Hidup Sihat

Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan Kempen Amalan Gaya Hidup Sihat. Kempen ini menekankan kepada amalan ‘mencegah lebih baik daripada mengubati’.Huraikan amalan gaya hidup sihat yang boleh dipraktikkan oleh rakyat Malaysia.

1. Diet yang seimbang

2.Bersenam / Bereakreasi

3. Elakkan stres / tekanan


4. Pemeriksaan kesihatan berkala

5. Menjaga kebersihan diri dan persekitaran

6. Menjauhi amalan negatif

7. Rawatan alternatif

SKEMA : 4+0

Labels: ,