ANALISIS KARANGAN 2001-2009 STPM

2001

1.Meningkatkan usia persaran daripada 55 tahun kepada 60 tahun.
-Membincangkan perkara itu

2. Pengabaian budaya hidup berjiran
-Sebab dan langkah

3. kegagalan bidang penternakan memenuhi permintaan penduduk tempatan.
-Menyatakan kekesalan dan langkah mengatasi.
-Format :memorandum

4. proses globalisasi
-Membincangkan perkara tersebut

2002
1. Kestabilan institusi keluarga dapat melahirkan generasi berguna
-Faktor yang dapat menstabilkan institusi tersebut.

2. Pertumbuhan pasar raya dan kompleks membeli belah
-Kesan 3. Menyuburkan minat membaca dalam kalangan kanak-kanak.
-Langkah-langkah untuk menyuburkannya.

4. Masalah kekurangan air diperingkat negeri.
-Punca dan cadangan -format:laporan

2003
1. Pencemaran sungai
-Kesan negatif dan langkah
2. Kurangnya sambutan terhadap buku ilmiah
-Faktor dan cara meningkatkan penjualan

3. Kelemahan sistem pengangkutan di negara
-Kelemahan dan cara mengatasi.
-Laporan

4. Kegiatan cetak rompak.
-Faktor dan kesan negatif

2004
1. Perpaduan kaum di Malaysia
-Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan perpaduan melalui pendidikan

2. Penggunaan racun perosak yang tidak mengikut peraturan
-Kesan buruk dan cadangan
3. Kemajuan negara dikatakan berpunca daripada kestabilan politik dan kecekapan `pengurusan.
-Menyatakan pendirian tentang pendapat itu.

4. Budaya sains dan teknologi dalam kalangan pelajar.
cara untuk memupuk budaya tersebut.
-ucapan

2005
1. Kepentingan aktiviti sukan dan riadah.
-kepentingan2. Malaysia dijadikan pusat kecemerlangan ilmu di rantau ini.
-Menyatakan pendirian untuk menyokong pendapat tersebut.

3. Cara-cara menghadapi masalah kemelesetan ekonomi.
-Langkah-langkah mengatasi kemelesetan ekonomi.
-format:ceramah

4.  Penggunaan tenaga buruh kanak-kanak di negara Dunia Ketiga.
-Kesan negatif.

2006

1. Patriotisme
-Tindakan yang perlu diambil

2. Obesiti dan kegemukan
-punca
3. Seni budaya tradisional tidak mendapat tempat dalam kalanagn masyarakat
-Faktor-faktor
4. KOMSAS
-Kesan positif
2007
1. Telefon bimbit semakin disukai

-Sebab dan kesan
2. Rasuah
-Sebab rasuah perlu dibendung

3. Hak-hak pengguna
-Mengulas hak-hak pengguna
-syarahan

4. Program televisyen yang mengutamakan keuntungan.
-Pendirian tentang pernyataan tersebut.

2008

1. Aktiviti kitar semula.
-Kebaikan aktiviti kitar semula
-format:ceramah
2. kurangnya minat siswazah menceburi bidang pertanian.
-Sebab-sebab

3.rancangan hiburan realiti
-Menyatakan kekesalan &kesan negatif
-memorandum

4.belia kurang berminat menceburkan diri dalam bidang keusahawanan.
-Faktor mempengaruhi dan kesan

3. Bahasa
-kelebihan meguasai lebih daripada satu bahasa dan cadangan untuk meggalakkan generasi muda
meguasai lebih daripada 1 bahasa.

4. Perpaduan.
-kepentingan perpaduan dan langkah untuk meningkatkan perpaduan kaum di negara ini.

2009

1. Industri desa
-manfaat memajukan industri desa.

2. Muzik
-peranan muzik dalam masyarakat.

Labels: ,