Tanah runtuh (STPM)

Kejadian tanah runtuh yang berlaku berpunca daripada fenomena semulajadi danaktiviti manusia seringkali menimbulkan masalah kepada kehidupan dan alam sekitar. Bincangkan.

Pengenalan

Punca

1. Semulajadi

2. Struktur tanah

3. Kecuraman dan kepanjangan cerun

B. Kesan aktiviti manusia

4. Pembangunan di kawasan tanah tinggi

5. Pembalakan tanpa kawalan

C. Kesan/masalah.
6. Perubahan geomorfologi

7. Banjir lumpur

8. Kemusnahan hutan tanah tinggi

Kesimpulan:
Langkah-langkah yang sewajarnya harus diambil bagi mengatasi masalah kejadian tanah runtuh ini.

Labels: , ,