Perpaduan Kaum

Langkah-langkah dan Kepentingan Memupuk  Perpaduan Kaum


Pengenalan
Perpaduan kaum amat penting kepada kita.
- teras keharmonian dan kesejahteraan
- wajar dikekalkan daripada satu generasi ke satu generasi

ISIUTAMA
1. Mengadakan pelbagai aktiviti kemasyarakatan .
- gotong royong,,hari keluarga dan pelbagai lagi
- masyarakat tanpa mengira kaum turut sama berganding bahu

2. Budaya rumah terbuka dalam sesuatu perayaan.
- pelbagai bangsa akan hadir berkongsi kegembiraan
- bertukar-tukar fikiran dan saling mengenali

3. Menubuhkan rukun tetangga di taman-taman perumahan
- mengadakan rondaan keselamatan bersama-sama
- meningkatkan tali silaturahim sesama masyarakat

4. Keharmonian hidup akan terjamain.
- tidak berlaku rusuhan kaum seperti di negara- negara luar
- aktiviti seharian berjalan dengan aman dan tenang

5. Imej negara di mata dunia akan meningkat.
- negara yang harmoni walaupun didiami oleh masyarakat majmuk
- menggamit kedatangan para pelabur dan pelancong

6. Pembangunan yang dirancang berjalan dengan baik
- tiada unsur khianat dan dengki antara kaum
- malah antara kaum sama-sama berganding bahu dalam pelbagai sektor

Penutup
Perpaduan hidup amalan di Malaysia.
- Perdana Menteri telah melancarkan Program 1 Malaysia
- tujuannya hanya satu dalam mempertingkat perpaduan yang sedia ada.

Labels: , , , ,