Pelaburan asing

Latar Belakang

Kepentingan

Kemasukan pelaburan asing ke Negara ini memperluaskan aktiviti perindustrian dalam Negara :

Pelaburan asing turut menyumbang kepada pembangunan infrastruktur dalam Negara kita.

Perindustrian Negara berasaskan eksport

Labels: ,