Minat membaca

Era globalisasi hari ini memerlukan masyarakat Malaysia mengamalkan budaya membaca untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Malangnya tahap membaca dalam kalangan masyarakat masih rendah. Hal  ini menuntut penglibatan ibu bapa  bagi menyemai tabiat membaca sejak anak-anak masih kecil. Jelaskan bagaimana ibu bapa boleh memainkan peranan  melahirkan masyarakat membaca.

Isi :

Sudah banyak yang diperkatakan tentang  kekurangan  minat membaca  dalam kalangan  remaja hari ini.Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi menarik minat ini dalam kalangan anak-anak hari ini

Pendahuluan :

Isi :

 

Penutup :

Kepentingan amalan membaca

Sebab-sebab rakyat kurang membaca.

Labels: , , , ,