Kesihatan

Badan yang sihat adalah penting untuk membentuk individu yang cergas dan masyarakat yang cemerlang. Jelaskan langkah-langkah yang berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan rakyat Malaysia. (Laras Sains)

Pengenalan

Langkah-langkah
1. Memupuk amalan pemakanan yang seimbang.

2. Menyediakan perkhidmatan perubatan yang cekap.

3. Menggalakkan kegiatan senaman dan sukan.

4. Meneruskan usaha penyelidikan dan pembangunan.

5. Mendidik rakyat jelata untuk mengamalkan cara hidup yang bersih dan sihat.

Kesimpulan

Labels: , , ,