Kesan Pencemaran Alam Sekitar

Pengenalan
1. Alam sekitar adalah anugerah Tuhan.
- perlu dipulihara dan disayangi
- namun banyak alam sekitar yang telah tercemar

Idea-idea Utama
1. Habitat flora dan fauna akan terjejas.
- lama kelamaan pelbagai spesis ini akan pupus
- mendatangkan kerugian kepada generasi yang akan datang

2. Manusia akan terdedah kepada pelbagai jenis penyakit
- kesan daripada udara yang kotor dan tercemar
- dilepaskan oleh kilang perindustrian dan kenderaan

3. Berlaku bencana alam yang maha dahsyat
- banjir besar dan tanah runtuh telah menjadi bukti
- kesan daripada penebangan pokok yang tidak dikawal

4. Hidupan akuatik semakin pupus
- sungai yang jernih telah dipenuhi dengan sisa toksik
- ikan dan udang antara mangsa pencemaran ini

5. Pendapatan nelayan akan terancam
- punca pendapatan terjejas
- hidupan akuatik banyak yang mati
- hasil pendapatan pastinya menurun

Penutup
1. Pencemaran alam sekitar mestilah ditangani.
- kempen,program dan pelbagai lagi mestilah dijalankan
- penguatkuasaan undang-undang turut dilaksana

Labels: , , ,