Keganasan antarabangsa

Huraikan kesan masalah keganasan antarabangsa dan sarankan langkah untuk mengatasi masalah ini .

Pengenalan

Kesan

Keselamatan terancam

Ekonomi terjejas

Pelancongan tergugat

Langkah

Pasukan Keselamatan

Kerjasama Antarabangsa

Kesimpulan

Labels: , ,