E-dagang

Bincangkan kebaikan dan masalah pelaksanaan perdagangan elektronik (E-dagang) .

Pendahuluan

KEBAIKAN PELAKSANAAN E-DAGANG
Membesarkan pasaran produk sehingga ke peringkat global

Menghapuskan golongan tengah dalam dunia perniagaan

Memudahkan aktiviti membeli-belah / Pengguna

MASALAH PELAKSANAAN E-DAGANG
Soal keselamatan pengguna harus diambil kira

Pengguna dan penjual masih samar tentang idea E-dagang berfungsi

Masalah kemudahan penggunaan komputer atau internet

Kesimpulan

Labels: , , ,