CETAK ROMPAK

Apakah punca masalah cetak rompak dan jelaskan kesan masalah ini .

Pendahuluan

PUNCA MASALAH CETAK ROMPAK

Amat menguntungkan

Undang-undang

Sambutan pengguna

KESAN MASALAH CETAK ROMPAK

Terhadap Kerajaan , Penerbit , Swasta

Kesan Terhadap Ahli Seni

Kesimpulan

Labels: , ,