Bioteknologi (STPM)

Pengenalan bioteknologi telah membawa banyak manfaat dalam bidang pertanian negara dengan aplikasi pengubahsuaian genetik dan penggunaan mikroorganisma.
Huraikan pernyataan di atas.

1. Meningkatkan kualiti
- Hasil yang lebih baik drp sebelumnya
- Saiz dan bentuk yang lebih besar dan cantik
- Lebih tahan lama, jangka hayat yang panjang, tidak mudah rosak, lambat ranum
- Mutasi aruhan
- Meningkatkan pembesaran
- Kawalan virus dn Patogen – MARDI

2. Meningkatkan produktiviti /kuantiti keluaran
-Jumlah hasil yang dikelurakan meningkat dalam jumlah yang berganda.
- Contoh: Tanaman padi dengan menggunakan baka M123, Malinja dan Mahsuri
-Menambahkan kuantiti makanan Negara / dapat menampung keperluan sumber makanan3. Penghasilan baka baru
-Penciptaan sepsis baru yang boleh dijadikan induk untuk penghasilan yang lebih berkualiti
- Mengambil kelebihan baka asal dan menyesuaikannya dengan keadaan setempat dalam Negara
- Contoh: kacukan lembu tempatan (tahan cuaca panas) dengan ciri-ciri lembu freasian (banyak susu)
- In vitro
- Embrio – persenyawaan
- Penghasilan produk baru agro pertanian
- Peningkatan produktiviti pertanian
- Peningkatan kualiti
- Membiakkan spesis yang menghadapi
ancaman kepupusan

4. Kepelbagaian hasil keluaran
- Hasil keluaran dipelbagaikan
- Contoh: tisu bunga orkid yang dikultur dapat menghasilkan bunga yang pelbagai dalam bentuk dan saiz yang berbeza
- Penghasilan pelbagai produk hiliran
- Contoh: kelapa sawit bukan hanya dapat menghasilkan minyak masak tetapi juga pelbagai barangan lain seperti sabun, lilin, barangan kosmetik dan biodiesel.

5. Meningkatkan inovasi
- Penumpuan kerajaan kepada bioteknologi dalam sektor ini akan lebih membangunkan dan memodenkan sector pertanian.
- Lebih banyak aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) dijalankan
- Kerjasama dengan Negara maju juga dilakukan bagi memperolehi teknologi mereka
-Contoh: Jepun dan Amerika Syarikat – Persidangan Bioteknologi di Boston telah berjaya menandatangani 10 MOU antara Malaysia dengan institut penyelidikan dan firma swasta U.S.

6. Memajukan teknologi pertanian
- Penekanan kepada bidang bioteknologi secara langsung meningkatkan usaha unrtuk memodenkan sektor pertanian
- Penciptaan dan penggunaan teknologi pertanian moden
- Pemindahan teknologi dari luar negara spt Jepun

Labels: , ,