Pelancongan (Surat)

Rakan anda yang berada di luar negara ingin mengetahui keistimewaan yang terdapat di negara kita dan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk memajukan sektor pelancongan. Tulis sepucuk surat kepada rakan anda itu untuk menjelaskan perkara tersebut.

 

Pendahuluan :

 

Keistimewaan Malaysia :

 

Usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan :

 

 

Labels: , , ,