Kepentingan bangunan bersejarah

Bincangkan kepentingan bangunan bersejarah di negara kita.

- Bangunan bersejarah – bangunan tinggalan  zaman dahulu

- Mempunyai nilai budaya dan kesenian tersendiri, dan melambangkan identiti negara

A. bernilai seni dan estetika

 

B. Menyenangkan kajian Sejarah

 

C.  Menarik minat pelancongan

 

E. Menarik minat penerbit dan pengarah filem

 

F. Mengingatkan generasi muda

 

Kesimpulannya :

 

 

 

Labels: , , ,