Kepentingan alam sekitar

Anda mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan peringkat daerah. Tajuk syarahan yang akan anda sampaikan ialah “ Alam Sekitar dan Tanggungjawab Bersama”. Sediakan teks syarahan itu selengkapnya

Pendahuluan: Kata-kata aluan

Isi :

A. Def: alam sekitar- Apa-apa yang ada di langit dan di bumi & Tanggungjawab

 

Hadirin sekalian,

 

B. Ia menjamin keselesaan dan kecerdasan kita seiring dengan pembangunan  negara

 

C. Alam – wajah kita sebenarnya & imej diri kita

Hadirin yang dihormati,

D. Ia adalah satu tanggungjawab menyeluruh dan bebanan yang tiada nilainya – kita harus bersikap

lebih peka dan positif dalam hal

 

Penutup :

Hadirin sekalian,

 

Labels: , ,