Thursday, July 14, 2011

Pelaburan asing

Latar Belakang

 • Pemimpin kita bertekad menjadikan Malaysia Negara perindustrian.

 • Kerajaan Malaysia sentiasa menggalakkan kemasukan pelaburan asing untuk mengatasi masalah kekurangan modal.

 • Pelaburan asing menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sesebuah Negara.

 • Melaluinya, wawasan kerajaan dapat direalisasikan.

 • Kerajaan menggubal dasar untuk memberi jaminan serta menggalakkan pelaburan asing.


Kepentingan

Kemasukan pelaburan asing ke Negara ini memperluaskan aktiviti perindustrian dalam Negara :

 • Pelaburan asing membantu pertumbuhan ekonomi yang pesat.

 • Menawarkan peluang pekerjaan, sekali gus mengatasi masalah penggangguran di kalangan penduduk tempatan.

 • Banyak projek usaha sama yang dapat dilaksanakan, terutamanya dalam sector industri berat.

 • Skop industri dapat berkembang lebih meluas dengan adanya teknologi dan kepakaran.

 • Pengeluaran / produktiviti semakin bertambah dengan adanya permintaan dan pasaran.

 • Eksport barangan pembuatan semakin bertambah dengan adanya permintaan dan pasaran.

 • Menggalakkan kemasukan dan perkembangan teknologi canggih serta kepakaran dari luar Negara.

 • Pelabur asing mampu memindah teknologi bagi meningkatkan daya pengeluaran.

 • Membawa masuk pekerja mahir yang turut membuka peluang kepada tenaga kerja tempatan untuk mempelajari kepakaran dalam bidang tertentu.

 • Pelabur asing menggalakkan Penyelidika dan Pembangunan ( R&D) dalam industri tempatan, membantu kemajuannya, termasuk penemuan-penemuan baru.

 • Pelaburan asing turut membantu pertumbuhan guna tenaga dalam Negara, menambah jumlah guna tenaga mahir.

 • Menggalakan berkembangnya industri kecil (IKS) dan sokongan.

 • Permintaan bagi pekerja mahir dan separuh mahir terus meningkat.

 • Selain mengatasi pengganguran, turut meningkat taraf hidup rakyat Malaysia.


Pelaburan asing turut menyumbang kepada pembangunan infrastruktur dalam Negara kita.

 • Bagi menjamin kelicinan perkembangan industri, kerajaan membaiki dan menambah infrastruktur awam demi kepentingan bersama.

 • Kerajaan mendirikan jalinan lebuh raya, system telekomunikasi canggih, lapangan terbang KLIA untuk menarik pelaburan dan memberi kemudahan / perkhidmatan yang lebih baik.

 • Pelabur asing turut melibatkan diri dalam menyediakan infrastruktur secara usaha sama.

 • Kemasukan pelabur-pelabur asing membolehkan lebih banyak bahan mentah dieksploitasi.


Perindustrian Negara berasaskan eksport

 • Banyak projek mengeluarkan barangan siap dilaksanakan

 • Bahan-bahan mentah seperti getah, kelapa sawit, dan bijih timah diusahakan dalam Negara.

 • Menambah pendapatan Negara melalui eksport

 • Boleh mengatasi risiko seperi permintaan dan harga komoditi yang tidak stabil da pasaran global

No comments:

Post a Comment