Monday, July 4, 2011

MAJIKAN/PEKERJA

Tanggungjawab Majikan kepada Pekerja • bersikap adil kepada pekerja tanpa mengira jantina, bangsa dan agama

 • menjaga kebajikan dan hal ehwal para pekerja

 • menyediakan tempat kerja yang selamat, bersih serta lengkap dengan kemudahan seperti surau, kantin dan sebagainya

 • membayar kadar upah, elaun dan bonus yang setimpal dengan kerja dan tanggungjawab yang diberikan kepada pekerja

 • menyediakan kemudahan rawatan percuma dan insurans kepada pekerja

 • meyediakan latihan kemahiran yang secukupnya kepada para pekerja agar kerjaya mereka dapat berkembang


Kualiti Kerja dan Produktiviti • rendah atau tingginya produktiviti ditentukan oleh kualiti kerja

 • kualiti kerja akan tercapai jika pekerja mempunyai kualiti yang tingg; misalnya mempunyai kelayakan dan kemahiran yang tinggi, berdedikasi, bermoral tinggi dan sebagainya

 • kualiti kerja dapat ditingkatkan jika pekerja diberi pendedahan tentang pengetahuan terbaru yang berkaitan dengan tugasnya melalui kursus, seminar, bengkel dan sebagainya

 • kualiti kerja dapat ditingkatkan juga melalui suasana tempat kerja yang selesa dan sempurna serta layanan yang memuakan daripada majikan


Etika Kerja • bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, atau tingkah laku yang dijadikan pegangan semasa menjalankan tugas

 • antara etika kerja itu termasuklah berdisiplin, bertanggungjawab, berdedikasi, amanah, jujur dan sebagainya

 • penting agar sesuatu kerja dapat berjalan dengan lancar dan sempurna serta mencapai kualiti yang dikehendaki

 • penting juga supaya suasana kerja yang sihat dan harmonis terbentuk antara pekerja dengan harmonis terbentuk antara pekerja dengan pekerja dan antara pekerja dengan majikan

No comments:

Post a Comment