Wednesday, July 6, 2011

Amalan Kebersihan

Kebersihan  merupakan amalan yang penting kepada masyarakat terutama semasa negara  berusaha menarik pelancong asing berkunjung ke negara kita. Cadangkan usaha-usaha berkesan untuk mendidik anggota masyarakat agar mengutamakan kebersihan di tempat-tempat awam.

 

Isi-isi

  • Usaha berkesan untuk mendidik masyarakat

  • Kempen  kesedaran  secara berterusan

  • Menswastakan pengendalian/ urusan membersihkan tempat-tempat awam

  • Menyediakan lebih banyak tempat/ bekas untuk membuang sampah

  • Meningkatkan keberkesanan peranan PBT  ( cth : pembersihan  kawasan secara berjadual)

  • Penerapan nilai mengutamakan kebersihan di sekolah

  • Penguatkuasaan undang-undang / kompaun kepada orang ramai yang membuang sampah merata-rata

No comments:

Post a Comment