Sunday, June 5, 2011

PERPADUAN KAUM

Kepentingan dan Faedah Perpaduan Kaum • rakyat dapat bersatu padu untuk memajukan negara

 • rakyat dapat hidup dalam suasana yang harmonis

 • negara menjadi aman dan menjadi benteng keselamatan daripada ancaman musuh

 • keadaan yang aman damai menggalakkan pelabur-pelabur asing melabur di negara kita; dapat meningkatkan ekonomi negara

 • menaikkan nama baik negara sebagai sebuah negara yang berjaya menyatupadukan rakyat yang berbilang bangsa, agama dan budaya


Usaha-usaha Memupuk Perpaduan Kaum • menyusun semula masyarakat dari segi politik, ekonomi dan sosial

 • mengadakan peraturan dan undang-undang untuk memelihara keharmonian antara kaum

 • mengadakan kempen-kempen tentang perpaduan kaum

 • memupuk nilai-nilai murni seperti hormat-menghormati, bekerjasam dan sebagainya

 • menggalakkan penduduk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan

 • mengadakan suatu sistem pendidikan bagi menyatukan penduduk pelbagai kaum

 • menggalakkan penduduk menyambut hari perayaan, sambutan, hari kebesaran dan sebagainya


Perpaduan Kaum pada Hari ini • masyarakat mengelak daripada menimbulkan sesuatu yang sensitif kepada sesuatu kaum

 • masyarakat semakin menghormati adat resam, budaya dan agama kaum lain

 • masyarakat yang berbilang kaum dapat hidup dalam suasana yang harmoni di sesuatu kawasan

 • konsep rumah terbuka sudah menjadi suatu budaya baru; masyarakat perlbagai kaum mengambil kesempatan ini untuk kunjung-mengunjung

 • masyarakat bersama-sama berusaha untuk meningkatkan ekonomi negara

No comments:

Post a Comment