Friday, June 10, 2011

KESIHATAN

Kepentingan Kesihatan • konsep kesihatan merangkumi aspek fizikal, mental, sosial, emosi dan rohani

 • membentuk masyarakat yang sejahtera dan produktif

 • mengekalkan kecergasan tubuh badan

 • menyukarkan jangkitan kuman yang menyebabkan penyakit

 • menjadikan otak lebih cerdas

 • menjadikan hidup lebih selesa dan bahagia

 • melancarkan tugasan harian yang dilakukan dan mencapai apa-apa matlamat yang dirancang


Cara-cara Menjaga Kesihatan • mengambil makanan yang seimbang dan berkhasiat

 • melakukan senaman dan menjalankan aktiviti rekreasi

 • mempunyai waktu rehat yang cukup

 • melakukan pemeriksaan kesihatan

 • menjaga kebersihan diri, tempat tinggal, dan alam sekeliling

 • tidak mengambil sesuatu yang dapat memudaratkan kesihatan secara berlebih-lebihan seperti gula, makanan yang berlemak dan sebagainya

 • menjauhkan amalan yang dapat menjejaskan kesihatan seperti menghisap rokok, minum minuman keras, dan sebagainya


Tahap Kesihatan Rakyat • cukup memuaskan, baik di bandar mahupun di luar bandar, baik dalam kalangan kanak-kanak mahupun dalam kalangan orang dewasa dan orang-orang tua

 • dapat menyaingi tahap kesihatan rakyat di negara maju

 • jarang-jarang sekali berlakunya wabak penyakit yang serius

 • kesedaran tentang pentingnya menjaga kesihatan dalam kalangan rakyat begitu tinggi

 • kawalan terhadap sesuatu penyakit mudah dan pantas dilakukan

 • perkhidmatan kesihatan disediakan di seluruh pelosok negara

 • mutu perkhidmatan kesihatan semakin baik dengan meningkatnya kemahiran pegawai kesihatan dan penggunaan peralatan yang canggih

 • mutu perkhidmatan kesihatan dikagumi dan diberi pengiktirafan hingga peringkat antarabangsa

No comments:

Post a Comment