Thursday, June 9, 2011

Kepentingan menyertai kokurikulum

Kepentingan menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah

  • Pelajar dilatih  berdisiplin

  • Dalam aktiviti berpersatuan mendapat pelbagai pengetahuan

  • Pelbagai pandangan dan idea boleh dikongsi antara sesama ahli

  • Memperoleh badan yang cergas, minda juga turut menjadi cerdas

  • Pelajar dididik dengan semangat kerjasama dan toleransi sesama ahli pasukan

  • Kokurikulum menjadi satu nilai tambahan dalam proses pengambilan pelajar ke institusi pengajian tinggi awam.

  • Dapat menghasilkan generasi berilmu yang mempunyai kebolehan dan kesungguhan yang menyeluruh.

  • Membentuk modal insan yang berkualiti pada masa hadapan.


 

No comments:

Post a Comment