Thursday, June 9, 2011

Kepentingan alam sekitar

Anda mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan peringkat daerah. Tajuk syarahan yang akan anda sampaikan ialah “ Alam Sekitar dan Tanggungjawab Bersama”. Sediakan teks syarahan itu selengkapnya

Pendahuluan: Kata-kata aluan

Isi :

A. Def: alam sekitar- Apa-apa yang ada di langit dan di bumi & Tanggungjawab

 • - amanah atau tugas yang perlu dipikul  oleh  seseorang &

 • - semua bermaksud  pihak yang terlibat.

 • - Ini bereti menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab bersama sesuai dengan pepatah

 • “bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat”


 

Hadirin sekalian,

 

B. Ia menjamin keselesaan dan kecerdasan kita seiring dengan pembangunan  negara

 • -  Pembangunan yang dibina tanpa  dilupakan

 • -  kepentingan keindahan alam dan flora

 • - Cukup beruntung kerana memiliki pemimpin yang sedar akan kepentingan alam sekitar

 • -  kewujudan lebih banyak hutan simapanan hutan rezab

 • - kita sedar akan tanggungjawab Bersama

 • - Masyakarat Jepun percaya akan semangat alam

 • - sekiranya alam sihat & sejahtera , manusia atau penghuninya juga demikian


 

C. Alam – wajah kita sebenarnya & imej diri kita

 • - Daya penarik kepada pelancong – secara tidak langsung membantu dasar ekonomi negara

 • - Negara yang kurang sumber alam mengambil pelbagai langkah untuk membangunkan alam

 • - namun kita yang begitu kaya dengan sumber kaya  leka  akan keindahan alam


Hadirin yang dihormati,

D. Ia adalah satu tanggungjawab menyeluruh dan bebanan yang tiada nilainya – kita harus bersikap

lebih peka dan positif dalam hal

 • - Tidak harus letakkan bebanan ini diatas bahu orang lain

 • -  Nilai ini perlu dipupuk dari kecil lagi bah kata pepatah

 • “melentur buluh biarlah dari rebungnya“

 • -  kita  harus menjadi teladan kepada orang lain

 • -  jangan kerana keuntungan, kita lupa akan janji kita kepada alam

 • -  Setiap  pihak harus turun padang  dalam  menjayakan slogan “ Alam sekitar dan tanggungjawab bersama”   & harus berusaha mencari jalan untuk menjadikan alam sekitar selamat  dihuni manusia


 

Penutup :

Hadirin sekalian,

 • - Pemikiran sebeginilah yang diharapkan agar masyarakat berasa  bertanggungjawab dan sumbangan yang bakal diberikan oleh mereka amat dihargai.

 • - Maka tidak dapat dinafikan bahawa tangguungjawab menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab kita bersama.

 • - Marilah kita sama-sama melaungkan dan merealisasikan  slogan “ Alam Sekitar dan tanggungjawab Bersama”


 

No comments:

Post a Comment