Thursday, June 2, 2011

ISU PENGANGGURAN

Punca-punca Berlakunya Pengangguran • penghijrahan belia dari desa ke bandar menyebabkan pengangguran berlaku terutamanya di bandar-bandar

 • kelulusan akademik yang rendah

 • penggunaan jentera moden hasil kemajuan sains dan teknologi seperti komputer

 • penggunaan tanah yang tidak ekonomi terutamanya di desa

 • belia tidak mempunyai kemahiran teknik dan vokasional

 • sikap terlalu memilih pekerjaan dalam kalangan belia


Usaha-usaha Mengatasi Pengangguran • menggalakkan belia bekerja sendiri seperti bertani, berniaga dan beternak

 • memperkenalkan mata oelajaran Kemahiran Hidup kepada pelajar

 • menggalakkan pelajar ke sekolah-sekolah vokasional dan teknik

 • menyemaikan sikap berdikari dalam kalangan pelajar dari peringkat rendah lagi

 • meyedarkan para belia supaya tidak terlalu memilih pekerjaan

 • melengkapkan pelajar dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran, sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi yang canggih

 • memberikan bantuan seperti pinjaman kewangan, kemahiran dan teknologi kepada belia yang ingin berusaha sendiri


Kesan daripada Pengangguran • belia mudah terlibat dengan kegiatan-kegiatan negatif yang meruntuhkan moral

 • jenayah terutamanya di kota-kota semakin berleluasa; contohnya kecurian, rompakan, pembunuhan, peras ugut dan sebagainya

 • bertambahnya rumah-rumah setinggan kerana penduduk tidak mampu untuk membayar sewa rumah yang terlalu mahal

 • banyak tanah yang terbiar dan tidak diusahakan

 • ekonomi negara terbantut

No comments:

Post a Comment